TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trường ĐHHHVN và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn đã kỹ kết thỏa thuận hợp tác.

Hội nghị giám sát "Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế đã ký kết giữa Việt Nam và Liên Bang Nga giai đoạn 2001-2018".

Khóa đào tạo về Nguồn nước khu vực Đông Nam Á năm 2019 tại Phnom Phenh, Campuchia.

Ban bảo vệ

Email:

Website:

Điện thoại: 0225.3729.329

Địa chỉ: Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ban chấp hành Công đoàn

Email: congdoan@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0225.3735563

Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A1, 484 Lạch Tray,Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Ban Quản lý Khu KTX Quán Nam

Email:

Website:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Ban quản lý Khu Nội trú Khu C

Email:

Website:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Ban Xây dựng và Quản lý dự án

Email:

Website:

Điện thoại: 0225.3728870

Địa chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Kênh Dương- Lê Chân- Hải Phòng

Nhà xuất bản Hàng hải

Email: nxbhh@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 02253.728641

Địa chỉ: Tầng 1- Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Công tác sinh viên

Email: ctsv@vimaru.edu.vn

Website: ctsv.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0225.3729.153

Địa chỉ: P. 105B - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Email:

Website:

Điện thoại: 0225.3851.656

Địa chỉ: Phòng 119B - Nhà A1 - Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – Số 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng.

Phòng Khoa học- Công nghệ

Email: khcn.dhhh@vimaru.edu.vn

Website: http://khcn.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0225.3829111 Fax: 0225.3625175

Địa chỉ: Phòng 206A – Nhà A1 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Phòng Quan hệ Quốc tế

Email:

Website:

Điện thoại: 0225.3829.109/ 3735.681; Fax: 0225.3735.282

Địa chỉ: P. 205A - Nhà A1- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Phòng Quản trị- Thiết bị

Email: qttb@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0225.3728870

Địa chỉ: P101, P103, P104 – Nhà A1 – Khu Hiệu bộ

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Email: kdcldhhh@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0225.3261982

Địa chỉ: P.207C- Nhà A1- Khu Hiệu bộ- 484 Lạch Tray- Lê Chân- Hải Phòng

Phòng Tổ chức- Hành chính

Email: tochuccanbo@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: 0225.3735.620

Địa chỉ: P. 201- Nhà A1, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Phòng Đào tạo

Email:

Website: http://daotao.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225.3851.657

Địa chỉ: P. 114C - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thư viện

Email: Thuvien@vimaru.edu.vn

Website: http://tailieuso.vimaru.vn/

Điện thoại: 0225.3735 640

Địa chỉ: Tầng 2,3 - Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trạm Y tế

Email: tramyte@vimaru.edu.vn

Website:

Điện thoại: Điện thoại: 0944 441 883/ 0225 3728 776.

Địa chỉ: P. 106- Nhà A1- Khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam – số 484 Lạch Tray – Lê Chân – Hải Phòng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Email:

Website:

Điện thoại: 0225.3829.493 hoặc 0225.3501.346

Địa chỉ: Nhà A9 - Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng