TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng Khoa học- Công nghệ

Liên hệ
Địa chỉ: 
Phòng 206A – Nhà A1 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3829111 Fax: 0225.3625175
Thành tích tiêu biểu đã đạt được
 • Các cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn chấp hành đầy đủ các Chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tuân thủ đầy đủ quy chế cán bộ công chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
 • Phòng luôn hoàn thành các công tác theo nhiệm vụ và chức năng mà Nhà trường đã giao cho.
 • Làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đề xuất, quản lý và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm các cấp. Số lượng đề tài các cấp hàng năm đều tăng, chất lượng thực hiện các đề tài đã được nâng cao, số lượng đề tài có sản phẩm công nghệ chiếm phần lớn, nhiều đề tài đã được ứng dụng vào sản xuất
 • Phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trong công tác quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, giáo trình, tài liệu, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh, tham gia quản lý và khai thác sách báo,
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức giới thiệu các thành tựu khoa học kỹ thuật tiến bộ với cơ sở sản xuất, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tổ chức một số hội nghị khoa học các cấp, các hội thảo báo cáo các chuyên đề khoa học, các Hội đồng giám định kết quả NCKH. Định kỳ tổ chức Hội nghị khoa học cấp Trường và cấp cao hơn khi được phân công.
 • Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý theo tiêu chuản chất lượng ISO. Luôn luôn thực hiện tác phong phục vụ tận tuy Cán bộ Giáo viên trong các công việc có liên quan.
 • Quản lý công tác biên tập, in ấn phát hành đều đặn Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải theo định kỳ, từng bước nâng cao chất lượng Tạp chí.
 • Cán bộ và nhân viên trong Phòng có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia tích cực công tác giảng dạy kiêm nhiệm và các công tác khác.
  Tập thể đơn vị nhiều năm liền là Tập thể lao động xuất sắc.
  Tiềm năng - mục tiêu phát triển
  Có khả năng tốt tham gia công tác dịch vụ khoa hoc kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của Nhà trường