TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trung tâm Đào tạo - Giới thiệu việc làm

Tên đơn vị : Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm
Tên tiếng Anh: VIMARU CENTRE OF TRAINING AND LABOUR SERVICES
Địa chỉ : 484 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền - Tp.Hải Phòng.
Điện thoại : 031.3829542; Fax : 031.3728880
Email : ttđtgtvl@vimaru.edu.vn
Ngày thành lập: 12/12/1995
Giám đốc: Th.S Trương Công Mỹ
Phó Giám đốc: Th.S Nguyễn Đức Hạnh
Điện thoại: CQ - 031.3829542;
Trung tâm Đào tạo và Giới thiệu việc làm Trường Đại học Hàng hải được thành lập theo Quyết định số 5383 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 12 tháng 12 năm 1995, là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng. 
Tổng số CBNV: 04 
Những thành tích tiêu biểu:
- Từ năm 2010 đến năm 2013: Trung tâm luôn đạt danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”;
- Năm 2014: Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động Tiên tiến”.
Chức năng, nhiệm vụ:
- Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại, bổ túc theo các hình thức tại chức, cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế (ngoài chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).
- Tổ chức đào tạo chuyển cấp, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn-luật lệ, kỹ thuật và nghiệp vụ hàng hải theo yêu cầu của các chủ tàu, cán bộ, thủy thủ, thuyền viên và nhân dân.
- Tổ chức giảng dạy các lớp ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu thông tin thương mại, hàng hải và quan hệ kinh tế đối ngoại.
- Đào tạo kỹ thuật điện tử (điện trên tàu, điều khiển phương tiện-thiết bị,.v.v...) và nghiệp vụ quản lý kinh tế - quản trị doanh nghiệp và các ngành nghề phục vụ dân dụng.
- Tìm kiếm, giới thiệu, súc tiến việc làm cho sinh viên, cán bộ, công nhân theo nhu cầu tuyển chọn của các cơ quan, doanh nghiệp và tư nhân.
- Hợp đồng lao động ngành nghề hỗ trợ kinh phí, thu nhập cho đào tạo và học tập của thanh niên - sinh viên.