TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 08 năm 2024 19/02/2024 25/02/2024
Lịch công tác tuần 06+07 năm 2024 05/02/2024 18/02/2024
Lịch công tác tuần 05 năm 2024 29/01/2024 04/02/2024
Lịch công tác tuần 04 năm 2024 22/01/2024 28/01/2024
Lịch công tác tuần 03 năm 2024 15/01/2024 21/01/2024
Lịch công tác tuần 02 năm 2024 08/01/2024 14/01/2024
Lịch công tác tuần 01 năm 2024 01/01/2024 07/01/2024
Lịch công tác tuần 52 năm 2023 25/12/2023 31/12/2023
Lịch công tác tuần 51 năm 2023 18/12/2023 24/12/2023
Lịch công tác tuần 50 năm 2023 11/12/2023 17/12/2023

Pages