TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng

Liên hệ
Địa chỉ: 
P.207C- Nhà A1- Khu Hiệu bộ- 484 Lạch Tray- Lê Chân- Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3261982