TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Phòng Quan hệ Quốc tế

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 205A - Nhà A1- Khu Hiệu bộ- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Điện thoại: 
0225.3829.109/ 3735.681; Fax: 0225.3735.282

I/Chức năng
Tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn về quan hệ quốc tế, hợp tác và hội nhập quốc tế; xúc tiến xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác, đầu tư có yếu tố nước ngoài; thực hiện các công tác đối ngoại của Nhà trường.
II/Nhiệm vụ
1. Xúc tiến, mở rộng và duy trì các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường với mục đích tăng cường uy tín, ảnh hưởng của Nhà trường trong khu vực và thế giới đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư, các chương trình học bổng, chương trình hỗ trợ giảng viên để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cấp cơ sở vật chất Nhà trường, tiến tới có khả năng thu hút học viên từ các nước trong khu vực và xuất khẩu giáo dục.
2.Xúc tiến, xây dựng, triển khai và trực tiếp quản lý các Dự án hợp tác sử dụng vốn đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các đối tác trong và ngoài nước.
3.Xúc tiến, xây dựng, triển khai và trực tiếp hoặc phối hợp quản lý các chương trình liên kết, liên doanh trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ với các đối tác nước ngoài.
4.Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các sự kiện, các hội thảo, hội nghị và các hoạt động có sự tham dự của các đối tác trong và ngoài nước của Nhà trường.
5.Xúc tiến, đàm phán, hỗ trợ các đơn vị có liên quan thành lập liên doanh với các đối tác nước ngoài.
6.Lập kế hoạch đón tiếp, phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ việc làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết và triển khai công tác đón tiếp các đoàn khách, tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại Trường.
7.Phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường đi thăm, làm việc và học tập tại nước ngoài; Là đầu mối trực tiếp quản lý cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường được cử đi học tập, công tác tại nước ngoài.
8.Là đầu mối tổng hợp và cung cấp các thông tin về Trường ra bên ngoài khi được yêu cầu.
9.Các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu trực tiếp chỉ đạo, phân công.

Ban lãnh đạo:

Họ và tênChức vụĐịa chỉ Email

PGS.TS Nguyễn Hồng Vân

Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng

nguyenhongvan@vimaru.edu.vn