Đại học Hàng Hải California

Đại học Hàng Hải Kobe

Đại học Hàng hải và Công nghệ Tokyo

Đại học Hàng hải Quốc gia Hàn Quốc

Đại học Liege Vương quốc Bỉ

Đại học Hàng hải Australia

Học viện Hàng Hải Admiral Makarov

Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo

Đại học Hàng Hải Thượng Hải

Đại học Hàng Hải Đại Liên

Đại học Hàng Hải Thế giới

Đại học Cao Hùng Đài Loan
 
Đại học Giao Thông vận tải TP. HCM

Đại học Thiên Tân

Đại học Nghĩa Thủ Đài Loan

Đại học Hoàn Cầu Đài Loan
 
 
Quỹ tài trợ Nippon Foundation

Học viện Kỹ thuật Hàng hải và
Đánh cá Hàn Quốc