Skip to:

Tin tức - sự kiện

Ngày 23/03/2015
Thực hiện kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2014 – 2015 nhằm tuyển chọn và...
Ngày 23/03/2015
Thực hiện chỉ đạo của Thành đoàn Hải Phòng về việc triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên...
Ngày 18/03/2015
Sáng ngày 12 tháng 03 năm 2015, ông Elian PILVIN, Hiệu trưởng Trường đào tạo quản trị Normandie -...