Ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Đại học Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á lần thứ 17 (AMFUF 2018) tại Trung Quốc.Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng và của Bộ Giao thông vận tải về công tác cán bộTHE RAINBOW WARRIORS giành quán quân cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2018

Ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Đại học Hàng hải Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam.

Diễn đàn các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá Châu Á lần thứ 17 (AMFUF 2018) tại Trung Quốc.

Hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Bộ Giao thông Vận tải về công tác cán bộ.

The Rainbow Warriors giành quán quân cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2018