TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Phòng Đào tạo

Liên hệ
Địa chỉ: 
P. 114C - Nhà A1- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 
0225.3851.657