TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Kết luận thanh tra việc tổ chức quản lý, thực hiện dự án xây dựng nhà tập luyện và thi đấu đa năng - Khu liên hợp thể thao Trường ĐHHHVN