TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa XVI.

Sáng ngày 09/03/2021, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa XVI. Đến dự với Hội nghị có Ông Ngô Duy Độ - Phó ban dân chủ, pháp luật cơ quan Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ông Phạm Văn Diệp - Phó ban Tôn giáo, Dân tộc cơ quan Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại Hội nghị, các cử tri được nghe quán triệt tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và những trường hợp không được ứng cử theo luật bầu cử.


Tập thể lãnh đạo Trường tại phiên họp 1 – giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI

Thực hiện quy định việc giới thiệu người cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tại phiên làm việc thứ nhất – phiêp họp Tập thể lãnh đạo Trường để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vân – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế; đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa XVI là đồng chí PGS.TS Phạm Xuân Dương – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí TS. Nguyễn Thị Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn, Giảng viên Khoa Lý luận chính trị.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI nằm trong bước thứ hai của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Một số ý kiến cử tri phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe ý kiến nhận xét của cử tri đối với 3 ứng cử viên. Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, cử tri Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao việc giới thiệu đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí PGS.TS Phạm Xuân Dương và TS. Nguyễn Thị Thanh ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI. Nhân sự kiện trọng đại này, các cử tri gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết để phát triển thành phố Hải Phòng nói chung và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng ngày càng giàu mạnh, phát triển hơn nữa. 

Các đại biểu được ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri cơ quan. Hội nghị đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên. Theo đó, đồng chí PGS.TS Nguyễn Hồng Vân đạt tỷ lệ 100% số phiếu tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng chí PGS.TS Phạm Xuân Dương và đồng chí TS Nguyễn Thị Thanh đạt 100% tỷ lệ số phiếu tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% ý kiến cử tri tán thành với việc bầu đại biểu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI.