TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2021-2022 với chủ đề “Triển khai hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả và từng bước thực hiện chuyển đổi số”

Từ ngày 24-26/03/2022, tại Cát Bà - Tp. Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2021-2022 với chủ đề “Triển khai hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả và từng bước thực hiện chuyển đổi số” với sự tham gia của hơn 150 đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, cán bộ chủ chốt các đơn vị, Trưởng các bộ môn và các giảng viên có học hàm từ PGS trở lên


Toàn cảnh Hội nghị Bộ môn mở rộng tại Cát Bà, Hải Phòng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Năm học 2020-2021 là năm học gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động; toàn Đảng, toàn dân dành nhiều quan tâm đến quá trình đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà. Đặc biệt từ đầu năm 2021 đến nay, toàn thế giới trong đó có Việt Nam và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã và đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.


PGS.TS Phạm Xuân Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh: trong những năm qua, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong đào tạo theo chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045” và chủ động hội nhập toàn cầu. Nhà trường đã chủ động ban hành các chiến lược phát triển quan trọng đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, bao gồm: Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ, Chiến lược phát triển Hợp tác quốc tế,…

Bên cạnh đó, năm 2021 là bước đột phá trong công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Với sự nỗ lực vô cùng lớn cùng tâm huyết của toàn Trường, đã xuất sắc vượt qua quá trình đánh giá vô cùng khắt khe của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và đã được trao Chứng nhận Kiểm định chất lượng cho 4 chương trình đào tạo của các Khoa: Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và Viện Môi trường. Bên cạnh đó, Ngày 21/02/2022, 4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa mới chính thức được cấp chứng nhận bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á-AUN (ASEAN University Network) gồm các chương trình: Máy tàu biển, Điều khiển tàu biển, Kinh tế Hàng hải, Kinh doanh quốc tế và Logistics. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập giáo dục đào tạo toàn cầu của Nhà trường.

Vì vậy, triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao khả năng hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học nói riêng và của tất cả các cơ quan, tổ chức nói chung. Đặc biệt trong bối cảnh triển khai tự chủ giáo dục đại học hiện nay thì nhu cầu triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả càng trở nên cấp bách. Cần có các giải pháp cụ thể để góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn hiện nay bởi nó tác động rất nhiều đến chất lượng đầu ra, đó cũng chính là nguồn lực cho doanh nghiệp cũng như nguồn lực chính để chuyển đổi số quốc gia.

Tại Hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Thuần - Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2020-2021, phương hướng hoạt động đào tạo năm học 2021-2022. Đó như là một bức tranh tổng thể về hoạt động giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong những năm qua như: công tác tuyển sinh ở các chương trình đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học, vừa học vừa làm; công tác xây dựng, vận hành chương trình đào tạo; công tác tổ chức giảng dạy và học tập và kết quả học tập, xét tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp. Đây là nhân tố chính góp phần tạo nên giá trị cốt lõi, sự khác biệt của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với những trường khác và cũng là yếu tố góp phần thu hút người học đến với Nhà trường.

Những tham luận, ý kiến phát biểu đóng góp tại Hội thảo

Để chuẩn bị cho Hội nghị, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 15 báo cáo tham luận của các đơn vị liên quan. Hội nghị đã nghe 10 báo cáo tham luận của đại diện các đơn vị, bộ môn, 15 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội nghị. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Hiệu trưởng đã giải đáp các đề xuất, kiến nghị, tập trung phân tích nguyên nhân, giải pháp và định hướng vai trò của từng tập thể, cá nhân trong nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo, giải pháp tăng cường nguồn thu tài chính của Nhà trường và kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân trong năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:
Thứ nhất: “triển khai các hoạt động giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả” là mục tiêu cần được quán triệt rộng rãi trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, người lao động trong Nhà trường, là chìa khóa để thực hiện thành công tự chủ giáo dục đại học và từng bước cải thiện chất lượng giáo dục và đào tạo, cải thiện đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường.
Thứ hai: triển khai đa dạng các giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo theo định hướng tinh gọn, thiết thực, hiệu quả. Trước tiên, tập trung đổi mới các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị và cá nhân liên quan; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, góp phần giảm tải công việc cho giảng viên, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người học và thực hiện tinh giản biên chế lao động.
Thứ ba: tiếp tục phát huy các thành công trong công tác tuyển sinh, trong triển khai đào tạo trực tiếp - trực tuyến linh hoạt ứng phó với dịch Covid-19 trong thời gian qua. Nghiên cứu các giải pháp thích ứng với tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng công tác tuyển sinh, công tác đào tạo và huấn luyện.
Thứ tư: chủ động triển khai nghiêm và đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn trường trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài.
Thứ năm: triển khai kế hoạch hậu kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo, 04 chương trình khác theo tiêu chuẩn AUN; tập trung triển khai chỉnh sửa mục tiêu, chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học; chuẩn bị kiểm định Trường theo chu kỳ 5 năm.
Thứ sáu: tập trung cải tiến hoạt động giảng dạy và học tập theo định hướng: xác định chuẩn đầu ra đúng yêu cầu của các bên liên quan; thực hiện giảng dạy, học tập đúng theo chuẩn đầu ra; thực hiện đánh giá đúng mức độ đạt được của chuẩn đầu ra.
Thứ bảy: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động KHCN tại các khoa, viện, trung tâm nói riêng và trong toàn Trường nói chung; đẩy mạnh công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín trên thế giới; rà soát và triển khai biên soạn các giáo trình, không sử dụng các giáo trình cũ, lạc hậu làm tài liệu giảng dạy.
Thứ tám: triển khai đổi mới các quy định liên quan đến chi trả thu nhập cho người lao động, xây dựng quy chế về đánh giá hiệu quả lao động, các quy định về khen thưởng và kỷ luật trong Trường tạo cơ chế khuyến khích lao động, nâng cao năng suất lao động của cán bộ, viên chức và người lao động Nhà trường.
Thứ chín: nghiên cứu triển khai tăng các nguồn thu từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ của các khoa, viện, phòng, ban; rà soát hoàn thiện các quy định về công tác lao động sản xuất nhằm tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và người.
Hội nghị Bộ môn mở rộng năm học 2021-2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều thành công trong năm học mới của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên con đường xây dựng Trường đại học trọng điểm quốc gia.