TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Tuyển sinh lớp tin học ứng dụng CNTT cơ bản dành cho công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tháng 06/2019 ( dự kiến thi ngày 02/06/2019)

Lớp bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng CNTT cơ bản  (Theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)
Đối tượng: HS, SV, Giáo viên, Cán bộ viên chức, Công chức v.v.
Nội dung bồi dưỡng: Theo quy định
Quyền lợi: Học viên được học, ôn, thi, cấp chứng chỉ theo chuẩn quy định tại TT03;  
Hồ sơ: 01 phiếu đăng ký (download tại http://citad.vn/files/M01_Maudontt03.doc), 2 ảnh 3x4 (hoặc 4x6); CMND phô tô.
Lệ phí (bồi dưỡng, thi, cấp CC đã giảm):

  • Học sinh, sinh viên, giáo viên: 1.200.000 đồng;
  • Đối tượng khác: 1.350.000 đồng.
  • Chỉ đăng ký thi: 750.000 đồng

Lịch thi dự kiến: 02/06/2019
Địa điểm ôn, thi: CITAD - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Liên hệ: 0225.567550; 0983849819 (Mr Tiến); 0942040686 (Mr.Toàn).