TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thông báo Vv tổ chức chương trình Ngày Hội giao lưu, tặng sách khởi nghiệp nhân ngày sách Việt Nam 21/4 tại Thư viện Hàng hải

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4; ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, Thư viện Hàng hải phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường cùng đơn vị tài trợ là Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức chương trình: Ngày Hội giao lưu, tặng sách khởi nghiệp nhân ngày sách Việt Nam 21/4 tại Thư viện Hàng hải.

Chương trình có sự giao lưu với diễn giả với chủ đề “Mật mã thành công cho mỗi cá nhân” và chia sẻ, truyền cảm hứng về sách và văn hóa đọc cho các đoàn viên, sinh viên Nhà trường. Trong chương trình, Tập đoàn Trung Nguyên Legend cũng dành tặng 1000 cuốn sách và sản phẩm cà phê Trung Nguyên cho các đại biểu và các bạn đọc Nhà trường.

Thời gian: từ 8h00-11h00, Chủ nhật, ngày 21/4/2019
Địa điểm: Tầng 3, nhà C6 – Thư viện