TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam