TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.