You are here

Thư mời vv tham dự khóa đào tạo về lái xe an toàn và nghiệp vụ quản lý kho tại TT đào tạo Logistics Nhật Bản- Tiểu vùng Mê-kông tại Việt Nam