TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Kết luận tại cuộc họp bàn về triển khai đào tạo các khóa học nghiệp vụ cho Văn phòng Quốc gia về Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.