TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Trường ĐHHHVN và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn đã kỹ kết thỏa thuận hợp tác.

Hội nghị giám sát "Tình hình thực hiện các điều ước quốc tế đã ký kết giữa Việt Nam và Liên Bang Nga giai đoạn 2001-2018".

Khóa đào tạo về Nguồn nước khu vực Đông Nam Á năm 2019 tại Phnom Phenh, Campuchia.

Danh sách GS, PGS (tính đến 14/08/2019)

TT

H và tên

Chc v

Đơn v

Hc hàm

1

Phạm Xuân Dương

Hiệu trưởng 

Ban Giám hiệu

PGS

2

Lê Quốc Tiến

Phó Hiệu trưởng 

Ban Giám hiệu

PGS

3

Lương Công Nhớ

Giảng viên cao cấp

Viện NC Khoa học và Công nghệ Hàng hải

GS

4

Lê Viết Lượng

Giảng viên cao cấp

Viện Cơ khí

GS

5

Phạm Văn Thuần

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

PGS

6

Nguyễn Hồng Vân

Trưởng phòng

Phòng KH - CN

PGS

7

Nguyễn Cảnh Sơn 

Giảng viên cao cấp

Khoa Hàng hải

PGS

8

Đinh Xuân Mạnh

Giảng viên cao cấp

Khoa Hàng hải

PGS

9

Nguyễn Huy Hào

Phó Trưởng khoa

Khoa Máy tàu biển

PGS

10

Nguyễn Đại An

Giảng viên cao cấp

Khoa Máy tàu biển

PGS

11

Phạm Hữu Tân

Phó trưởng khoa

Khoa Máy tàu biển

PGS

12

Trần Hồng Hà

Trưởng BM

Khoa Máy tàu biển

PGS

13

Nguyễn Mạnh Thường

Trưởng BM

Khoa Máy tàu biển

PGS

14

Nguyễn Hồng Phúc 

Giảng viên chính

Khoa Máy tàu biển

PGS

15

Trương Văn Đạo

Giám đốc

Khoa Máy tàu biển

PGS

16

Trần Xuân Việt

Giảng viên cao cấp

Khoa Điện - Điện tử

PGS

17

Lê Quốc Vượng

Giảng viên cao cấp

Khoa Điện - Điện tử

PGS

18

Trần Anh Dũng

Trưởng khoa, Kiêm GĐ TT

Khoa Điện - Điện tử

PGS

19

Hoàng Đức Tuấn

Phó Trưởng khoa, Kiêm Phó GĐ TT 

Khoa Điện - Điện tử

PGS

20

Đinh Anh Tuấn

Trưởng BM

Khoa Điện - Điện tử

PGS

21

Trần Sinh Biên

Trưởng BM

Khoa Điện - Điện tử

PGS

22

Hoàng Xuân Bình

Giảng viên chính

Khoa Điện - Điện tử

PGS

23

Đào Minh Quân

Phó Trưởng khoa, Kiêm Phó GĐ TT 

Khoa Điện - Điện tử

PGS

24

Lưu Kim Thành 

Giảng viên chính

Khoa Điện - Điện tử

PGS

25

Lê Hồng Bang 

Giảng viên chính

Khoa Đóng tàu

PGS

26

Đỗ Quang Khải

Trưởng khoa

Khoa Đóng tàu

PGS

27

Đặng Công Xưởng

Trưởng khoa

Khoa Kinh tế

PGS

28

Dương Văn Bạo

Phó Trưởng khoa, Kiêm GĐ TT Logistic

Khoa Kinh tế

PGS

29

Vũ Trụ Phi

Trưởng khoa

Khoa Quản trị-Tài chính

PGS

30

Đỗ Thị Mai Thơm

Trưởng BM

Khoa Quản trị-Tài chính

PGS

31

Lê Anh Tuấn

Trưởng BM

Viện Cơ khí

PGS

32

Lê Văn Điểm

Viện Trưởng

Viện Cơ khí

PGS

33

Đào Ngọc Biên

Phó Viện trưởng

Viện Cơ khí

PGS

34

Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa

Khoa Công trình

PGS

35

Nguyễn Văn Ngọc 

Giảng viên chính

Khoa Công trình

PGS

36

Phạm Văn Thứ 

Giảng viên chính

Khoa Công trình

PGS

37

Hà Xuân Chuẩn

Trưởng BM

Khoa Công trình

PGS

38

Ngô Kim Định

Giảng viên chính

Viện Môi trường

PGS

39

Lê Văn Học

Viện trưởng

Viện ĐT sau đại học

PGS

40

Nguyễn Kim Phương

Phó Viện trưởng

Viện ĐT sau đại học

PGS

41

Nguyễn Văn Sơn

Phó Viện trưởng

Viện ĐT sau đại học

PGS

42

Nguyễn Minh Đức

Viện trưởng

Viện Đào tạo quốc tế

PGS

43

Phạm Kỳ Quang

Viện trưởng

Viện Đào tạo chất lượng cao

PGS

44

Nguyễn Viết Thành

Chủ tịch HĐT, kiêm GĐ TT HLTV

Hội đồng Trường, TT HLTV

PGS

45

Trần Văn Lượng

Phó Giám đốc

Nhà xuất bản Hàng hải

PGS

46

Nguyễn Công Vịnh

Phó Hiệu trưởng

Trường CĐ VMU

PGS

47

Đỗ Đức Lưu

Viện trưởng

Viện NC Khoa học và Công nghệ Hàng hải

PGS

48Đoàn Văn DuẩnGiảng viênKhoa Công trìnhPGS