TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công trao quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Danh sách GS, PGS (tính đến tháng 31/03/2018)

TT

H và tên

Chc v

Đơn v

Hc hàm

1

Phạm Xuân Dương

Hiệu trưởng 

Ban Giám hiệu

PGS

2

Lê Quốc Tiến

Phó Hiệu trưởng 

Ban Giám hiệu

PGS

3

Đặng Văn Uy

Giảng viên cao cấp

Viện NC Khoa học và Công nghệ Hàng hải

PGS

4

Lương Công Nhớ

Giảng viên cao cấp

Viện NC Khoa học và Công nghệ Hàng hải

GS

5

Lê Viết Lượng

Giảng viên cao cấp

Viện Cơ khí

GS

6

Phạm Văn Thuần

Trưởng phòng

Phòng Đào tạo

PGS

7

Nguyễn Hồng Vân

Trưởng phòng

Phòng KH - CN

PGS

8

Nguyễn Cảnh Sơn 

Giảng viên cao cấp

Khoa Hàng hải

PGS

9

Đinh Xuân Mạnh

Giảng viên cao cấp

Khoa Hàng hải

PGS

10

Nguyễn Huy Hào

Phó Trưởng khoa

Khoa Máy tàu biển

PGS

11

Nguyễn Đại An

Giảng viên cao cấp

Khoa Máy tàu biển

PGS

12

Phạm Hữu Tân

Phó trưởng khoa

Khoa Máy tàu biển

PGS

13

Trần Hồng Hà

Trưởng BM

Khoa Máy tàu biển

PGS

14

Nguyễn Mạnh Thường

Trưởng BM

Khoa Máy tàu biển

PGS

15

Nguyễn Hồng Phúc 

Giảng viên chính

Khoa Máy tàu biển

PGS

16

Trương Văn Đạo

Giám đốc

Khoa Máy tàu biển

PGS

17

Trần Xuân Việt

Giảng viên cao cấp

Khoa Điện - Điện tử

PGS

18

Lê Quốc Vượng

Giảng viên cao cấp

Khoa Điện - Điện tử

PGS

19

Trần Anh Dũng

Trưởng khoa, Kiêm GĐ TT

Khoa Điện - Điện tử

PGS

20

Hoàng Đức Tuấn

Phó Trưởng khoa, Kiêm Phó GĐ TT 

Khoa Điện - Điện tử

PGS

21

Đinh Anh Tuấn

Trưởng BM

Khoa Điện - Điện tử

PGS

22

Trần Sinh Biên

Trưởng BM

Khoa Điện - Điện tử

PGS

23

Hoàng Xuân Bình

Giảng viên chính

Khoa Điện - Điện tử

PGS

24

Đào Minh Quân

Phó Trưởng khoa, Kiêm Phó GĐ TT 

Khoa Điện - Điện tử

PGS

25

Lưu Kim Thành 

Giảng viên chính

Khoa Điện - Điện tử

PGS

26

Lê Hồng Bang 

Giảng viên chính

Khoa Đóng tàu

PGS

27

Đỗ Quang Khải

Trưởng khoa

Khoa Đóng tàu

PGS

28

Đặng Công Xưởng

Trưởng khoa

Khoa Kinh tế

PGS

29

Dương Văn Bạo

Phó Trưởng khoa, Kiêm GĐ TT Logistic

Khoa Kinh tế

PGS

30

Vũ Trụ Phi

Trưởng khoa

Khoa Quản trị-Tài chính

PGS

31

Đỗ Thị Mai Thơm

Trưởng BM

Khoa Quản trị-Tài chính

PGS

32

Lê Anh Tuấn

Trưởng BM

Viện Cơ khí

PGS

33

Lê Văn Điểm

Viện Trưởng

Viện Cơ khí

PGS

34

Đào Ngọc Biên

Phó Viện trưởng

Viện Cơ khí

PGS

35

Đào Văn Tuấn

Trưởng khoa

Khoa Công trình

PGS

36

Nguyễn Văn Ngọc 

Giảng viên chính

Khoa Công trình

PGS

37

Phạm Văn Thứ 

Giảng viên chính

Khoa Công trình

PGS

38

Hà Xuân Chuẩn

Trưởng BM

Khoa Công trình

PGS

39

Ngô Kim Định

Giảng viên chính

Viện Môi trường

PGS

40

Lê Văn Học

Viện trưởng

Viện ĐT sau đại học

PGS

41

Nguyễn Kim Phương

Phó Viện trưởng

Viện ĐT sau đại học

PGS

42

Nguyễn Văn Sơn

Phó Viện trưởng

Viện ĐT sau đại học

PGS

43

Nguyễn Minh Đức

Viện trưởng

Viện Đào tạo quốc tế

PGS

44

Phạm Kỳ Quang

Viện trưởng

Viện Đào tạo chất lượng cao

PGS

45

Nguyễn Viết Thành

Chủ tịch HĐT, kiêm GĐ TT HLTV

Hội đồng Trường, TT HLTV

PGS

46

Trần Văn Lượng

Phó Giám đốc

Nhà xuất bản Hàng hải

PGS

47

Nguyễn Công Vịnh

Phó Hiệu trưởng

Trường CĐ VMU

PGS

48

Đỗ Đức Lưu

Viện trưởng

Viện NC Khoa học và Công nghệ Hàng hải

PGS