TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Khoa Cơ sở- cơ bản

Email:

Website: http://cscb.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225. 3736.958

Địa chỉ: P. 509 – Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Công nghệ thông tin

Email:

Website: http://fit.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0225.3735725

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà A4- 484 Lạch Tray - Lê Chân - Hải Phòng

Khoa Công trình

Email: ctt@vimaru.edu.vn

Website: http://ctt.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225.3735655- Fax: 0225.3855679

Địa chỉ: P. 912 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Hàng hải

Email: dhhhdktb@vimaru.edu.vn

Website: http://nav.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225-3735355 - Fax : 0225-3735355

Địa chỉ: P. 201 - Nhà A2 - Số 484 - Lạch Tray - Lê Chân- Hải Phòng

Khoa Kinh tế

Email: Khoaktvtb@gmail.com

Website: http://kt.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225.3735353

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A4, 484 Lạch Tray - Lê Chân- Hải Phòng

Khoa Lý luận chính trị

Email: Khoallct@vimaru.edu.vn

Website: kllct.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0225.3735.720

Địa chỉ: P. 408– Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Khoa Máy tàu biển

Email: khoamaytaubien@vimaru.edu.vn

Website: http://mtb.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225.3829.244

Địa chỉ: Nhà A3 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Khoa Ngoại ngữ

Email: ngoaingu@vimaru.edu.vn

Website: http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/

Điện thoại: 0225.3735.682

Địa chỉ: Phòng 211, nhà A5, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Khoa Quản trị- Tài chính

Email: khoaqttc@gmail.com

Website: http://qttc.vimaru.edu.vn/

Điện thoại:

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A4, 484 Lạch Tray - Lê Chân- Hải Phòng

Khoa Điện - Điện Tử

Email: khoadiendhhh@yahoo.com.vn

Website: Khoa Điện - Điện tử

Điện thoại: (0225)-735 683

Địa chỉ: Phòng 809 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam- 484 Lạch Tray- Lê Chân- Hải Phòng

Khoa Đóng tàu

Email: kdt.dhhh@vnn.vn

Website: http://kdt.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0225 3735 575

Địa chỉ: P. 605 - Nhà A6 - 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Thư viện

Email: Thuvien@vimaru.edu.vn

Website: http://tailieuso.vimaru.vn/

Điện thoại: 0225.3735 640

Địa chỉ: Tầng 2,3 - Nhà C6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên

Email: trungtamhuanluyenthuyenviendhhh@gmail.com

Website: Trung tâm huấn luyện thuyền viên

Điện thoại: Tel: 0225.3728 017 / Fax: 0225.3728 017

Địa chỉ: Nhà A8, số 484 – LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG

Trung tâm đào tạo và tư vấn KHCN bảo vệ môi trường thủy

Email: tcep@vnn.vn

Website:

Điện thoại: 0225.3828803 - Fax: 0225.3736311

Địa chỉ: P215 Toà Nhà A3 - Trường ĐHHH Việt Nam - Số 484 Lạch Tray - Lê Chân- Hải Phòng

Trường Cao đẳng nghề VMU

Email: info@vimaru-vmc.edu.vn

Website: http://vimaru-vmc.edu.vn/

Điện thoại: 02253 534 435 - Fax: 0225 3534 436

Địa chỉ: Đường Hải Triều, Phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Viện Cơ khí

Email: viencokhi@vimaru.edu.vn

Website: Viện Cơ khí

Điện thoại: 0225.3829.245

Địa chỉ: P. 709 - Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

Email: vkct@ssti.com.vn

Website: http://www.ssti.com.vn/

Điện thoại: Điện Thoại: (024) 3421 070 Fax: (024) 3424 672

Địa chỉ: 1. Trụ sở chính: Số 80B - Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiến, TP Hà Nội.

Viện Môi trường

Email:

Website: Viện Môi trường

Điện thoại: 0225.3735628

Địa chỉ:

Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hàng hải

Email:

Website:

Điện thoại: 0225.3735 617 - Fax: 0225.3625 710

Địa chỉ: Nhà A9, Khu Hiệu bộ, số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng.

Viện Đào tạo Chất lượng cao (SEE)

Email:

Website: Viện Đào tạo Chất lượng cao

Điện thoại: (84)-225.2299628

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A4, Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Viện Đào tạo quốc tế (ISE)

Email:

Website: http://ise.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 0225.3261999- Fax: 0225.3261889

Địa chỉ: Nhà A5-484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Viện Đào tạo Sau đại học

Email: sdh.dhhh@gmail.com

Website: http://sdh.vimaru.edu.vn

Điện thoại: 02253.735879- Fax: 02253.735879

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A6, Trường ĐHHH Việt Nam, số 484, Lạch Tray, Lê Chân, TP. Hải Phòng.