Công ty VINIC
VINIC là Liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty Vận tải thép Nhật Bản (Nippon Steel Shipping Co., Ltd.) theo Giấy phép đầu tư số 1939/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 27/06/1997 và Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000037 do UBND Thành phố Hải Phòng cấp ngày 27/06/2007. Công ty chính thức được chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam với tên đầy đủ là Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng Lao động và Dịch vụ Hàng hải VINIC theo Giấy phép Kinh doanh số 0202006003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 15/11/2007.
Chức năng và nhiệm vụ:
  • Huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho sỹ quan hàng hải theo yêu cầu của Công ước quốc tế STCW78/95;
  • Cung ứng, quản lý nguồn thuyền viên và lao động khác cho thị trường trong nước;
  • Cung ứng, quản lý nguồn thuyền viên và lao động khác đi làm việc ở nước ngoài;
  • Quản lý khai thác tàu biển;
  • Môi giới thuê tàu, môi giới mua bán tàu;
  • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. 
VINIC hiện đang sở hữu hệ thống các trang thiết bị hàng hải hiện đại với tổng giá trị đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ, bao gồm mô phỏng RADAR/APRA, mô phỏng GMDSS, các phòng huấn luyện hàn, cắt, tiện, các phòng thuyền nghệ với đầy đủ các dụng cụ thực tế trên tàu.

· Hiện đang quản lý trên 450 sỹ quan, thuyền viên; dự kiến đến năm 2015, tổng số sỹ quan thuyền viên do Công ty quản lý sẽ lên đến 750 sỹ quan, thuyền viên có trình độ cao, thường xuyên làm việc trên 12 tàu panama-size và cape-size của Nhật Bản trong đó 07 tàu do toàn bộ thuyền viên VINIC quản lý và vận hành. Bên cạnh đó, Công ty hiện đang mở rộng việc cung cấp thuyền viên cho các đối tác thuộc Hiệp hội chủ tàu Na Uy và các đối tác khác.

·Đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của Công ty VINIC hiện đang vận hành 12 tàu chở quặng của Nhật Bản có trọng tải từ 76.000 DWT đến 233.000 DWT. Dự kiến đến năm 2015, Công ty VINIC sẽ tiếp nhận, vận hành 16 đến 18 tàu chở quặng hạng siêu lớn. Hiện nay, Công ty đang có định hướng mở rộng việc cung cấp sỹ quan, thuyền viên và các dịch vụ kỹ thuật hàng hải cho các đối tác Na Uy, Pháp, . . .
Ban lãnh đạo:
Chủ tịch HĐQT: Phạm Xuân Dương
Tổng Giám đốc: Phạm Trung Kiên

Thông tin liên hệ
Điện thoại
+84.31. 3829 289/Fax: +84.31. 3853 590
Website
http://www.vinic.vn/