Công ty vận tải biển và xuất khẩu lao động - ISALCO

Công ty có nhiệm vụ:

  • Kinh doanh vận tải biển và các dịch vụ Hàng hải.
  • Tuyển dụng, đào tạo và cung ứng thuyền viên.
  • Tuyển dụng, đào tạo và cung ứng lao động trên bờ ngoài nước.
  • Hướng dẫn thực tập cho sinh viên ngành Máy khai thác và Điều khiển tàu biển trên tàu Sao Biển.
  • Trung bình mỗi năm đưa được 360 lượt thuyền viên đi làm việc trên các tàu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
  • Hàng năm đưa được 400-500 lao động đi làm việc tại Đài Loan, Macao, Libi, Malaysia…
  • Tổng số cán bộ, công nhân viên của công ty là 62. Trong đó có 03 TS, 07 Th.S.
  • Tham gia giảng dạy ở các khoa chuyên môn: 04.
  • Thuyền viên: 627. Trong đó có 25 Thuyền trưởng, 23 Máy trưởng.
  • Nhiều năm liền nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Trường.

BAN LÃNH ĐẠO:
Chủ tịch HĐQT: Hoàng Văn Thủy
Tổng Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường

Thông tin liên hệ
Điện thoại
+84.31. 3728 209
Email
isalcovm@vnn.vn