Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
PGS.TSKH Đặng Văn Uy- Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

 Thực hiện chương trình công tác năm học 2010-2011 và Nghị quyết quý III năm 2011 của Công đoàn Trường ĐHHHVN, được sự nhất trí và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng, Đảng ủy Nhà trường, 08h00 ngày 25 tháng 8 năm 2011, Công đoàn Trường ĐHHHVN tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010-2011 và triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012". Đến dự với Hội nghị:
Về phía Liên đoàn Lao động Thành phố HP có các đồng chí đại diện cho các Ban của Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng.
Về phía Trường ĐHHHVN có PGS.TSKH Đặng Văn Uy- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu; ThS Phạm Ngọc Tuyền- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường và các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn, ủy viên UBKT Công đoàn, BCH Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị ThS Phạm Ngọc Tuyền- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường đã đọc báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Công đoàn Trường ĐHHHVN. Hiện nay Công đoàn Trường có hơn 40 đơn vị trong đó có 17 Công đoàn bộ phận, 23 tổ Công đoàn Trực thuộc với tổng số 2036 đoàn viên (934 CB, GV, CNV và 1102 thuyền viên). Trong năm học qua, Công đoàn đã tập trung tổ chức thực hiện có kết quả những nội dung công tác cơ bản như: đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; công tác tuyên truyền giáo dục và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ; đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn;….
Phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2011-2012:
-         Công tác tuyên truyền giáo dục
-         Phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ
-         Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực thi chính sách, pháp luật, các chế độ có liên quan đến CNVCLĐ và Công đoàn. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn.
-         Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ Công đoàn, thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
-         Công tác nữ công
-         Hoạt động tài chính và hoạt động kinh tế
-         Hoạt động của Ủy ban kiểm tra
-         Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Một số hình ảnh của Hội nghị
ThS Phạm Ngọc Tuyền- Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường đã đọc báo cáo tổng kết
Toàn cảnh Hội nghị
Báo cáo tham luận của đồng chí Phạm Trọng Tài- Phó trưởng Phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng Hàng hải
Tham luận: Công tác vận động nữ CB,GV,CNV thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của Đ/c Đặng Khánh Ngọc- Trưởng ban nữ công
Tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học qua
Bằng khen của LĐLĐ TP Hải Phòng
Phát biểu của LĐLĐ TP Hải Phòng