Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các Trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"

 Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việcgiao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo "Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020" (Đề án 911);
                Căn cứ Công văn số 5925/BGDĐT-GDĐH ngày 10/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 theo đề án 911 như sau:
1.      ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA ĐỀ ÁN 911
- Giảng viên (biên chế hoặc hợp đồng) của các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng trong cả nước;
- Nghiên cứu viên (biên chế hoặc hợp đồng) của các Viện nghiên cứu khoa học, những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo (có sự đồng ý của đơn vị tiếp nhận);
- Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ loại khá trở lên, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo (có sự đồng ý của đơn vị tiếp nhận);
- Không quá 45 tuổi (tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển).
2. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN
Nghiên cứu sinh trúng tuyển được hưởng các quyền lợi sau đây:
- Chi phí cho nghiên cứu khoa học, thực hành, thí nghiệm, thực địa,... theo yêu cầu của đề tài nghiên cứu;
- Chi phí cho nghiên cứu sinh đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài (tối đa 6 tháng);
- Chi phí hỗ trợ đăng kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước và nước ngoài, tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế;
- Chi phí cho in ấn và tổ chức bảo vệ luận án;
- Chi phí hỗ trợ NCS trong thời gian đào tạo.
Nghiên cứu sinh phải có nghĩa vụ:
- Nghiên cứu sinh phải dành toàn thời gian cho việc học tập theo nhiệm vụ được Nhà trường giao (có bảng cam kết và được Nhà trường xác nhận);
- Nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo phải trở về phục vụ tại trường đã cử đi đào tạo (hoặc trường có văn bản đồng ý tiếp nhận sau khi tốt nghiệp đối với người chưa là giảng viên);
- Nghiên cứu sinh không hoàn thành chương trình đào tạo vì lí do chủ quan, không chấp hành đủ thời gian làm việc tại các trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo theo quy định sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo;
- Thời gian phục vụ sau khi được đào tạo, mức bồi thường chi phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ.
3.  THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH
-Thời gian xét tuyển:                                     Tháng 11/2012.
-Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ dự tuyển.
4. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Hình thức đào tạo:   Tập trung
- Thời gian đào tạo:  Ba năm đối với người có bằng thạc sỹ, bốn năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học. 
5.  NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
TT
Ngành, Chuyên ngành đào tạo
Mã số
Nơi liên hệ, nộp hồ sơ
1
Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực: gồm các chuyên ngành sau
62520116
Tại Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Địa chỉ: số 484, Lạch Tray, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0313.735.879
E-mail: sdh@vimaru.edu.vn
1.1
- Kỹ thuật tàu thuỷ
-
1.2
- Khai thác, bảo trì tàu thuỷ
-
1.3
- Máy và thiết bị tàu thủy
-
2
Ngành Tổ chức và quản lý vận tải
62840103
6.  ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
6.1. Về văn bằng phải thoả mãn các điều kiện sau:
Có bằng thạc sỹ chuyên ngành đúng hay phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Điểm trung bình tốt nghiệp Cao học phải được xếp loại “Trung bình khá - 6,5 điểm” trở lên.
Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng hay phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và xếp loại tốt nghiệp hạng “Khá” trở lên.
6.2. Về đề cương dự định nghiên cứu:
a) Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, về lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được.
b) Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo.
c) Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu.
d) Đề xuất người hướng dẫn (NHD) trên cơ sở có sự đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất.
(Danh mục hướng nghiên cứu, đề tài nghiên cứu và Danh sách các nhà khoa học có thể tham gia hướng dẫn NCS của các chuyên ngành được niêm yết tại Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam).
6.3. Về thư giới thiệu:
            - Hoặc của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sỹ khoa học, tiến sỹ (GS, PGS, TSKH, TS) cùng chuyên ngành;
            - Hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học GS, PGS, TSKH, TS cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của người đăng ký dự tuyển.
            Lưu ý: Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.
6.4. Về trình độ ngoại ngữ:  
Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:
a) Có bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ ở nước ngoài.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.
c) Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 (còn trong thời hạn hai năm tính đến ngày dự xét tuyển) theo Khung châu Âu về ngoại ngữ, cụ thể:
- Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do British Council, IDP Australia và University of Cambrige cấp;
- Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL ITP, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;
- Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, nêu trong Phụ lục III, Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ sở nước ngoài cấp.
- Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 theo Khung châu Âu về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp.
7.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn 6 tháng của cơ quan quản lý nhân sự hoặc của xã/phường/thị trấn nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm). Sơ yếu lý lịch phải dán ảnh của người đăng ký dự tuyển và đóng dấu giáp lai;
Lý lịch khoa học (theo mẫu);
Quyết định hoặc công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý nhân sự cho phép đi học, trong đó cam kết tạo điều kiện để người dự tuyển thực hiện các yêu cầu về thời gian và hình thức đào tạo;
Bản sao có công chứng văn bằng, bảng điểm đại học; bằng, bảng điểm thạc sỹ.
 Đề cương về dự định nghiên cứu (theo mẫu) (08 bản);
Hai thư giới thiệu;
Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ;
Bản sao chụp bìa, mục lục tạp chí và toàn văn bài báo khoa học đã công bố (nếu có) (08 bộ);
Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa;
Bản sao giấy khai sinh (có công chứng);
02 (hai) ảnh chân dung mới chụp cỡ 4x6 (có ghi rõ họ và tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau); 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận trên phong bì (để gửi giấy triệu tập nhập học trong trường hợp trúng tuyển).
8. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN VÀ LỆ PHÍ
-     Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày thông báo (20/9/2012) đến hết ngày 22/10/2012; Lệ phí hồ sơ đăng ký: 50.000 đồng/1 hồ sơ; Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/ người.
-     Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Hàng hải.
-     Thời gian xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo trên trang web của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ về Địa chỉ : Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 0313.735.879;      E-mail: sdh@vimaru.edu.vn hoặc http://www.vimaru.edu.vn./.